آمار سایت

  • 366
  • 385
  • 797,978
  • 192
  • 8,281

هدف این واحد حذف مرکاپتان ها و آب از پروپان می باشد. خوراک ورودی ، پروپان ترش از واحد ۱۰۷ و محصولات ،  پروپان خشک که به سمت واحد ۱۴۷ هدایت می شود و محلول کاستیک با مرکاپتان که برای احیا به سمت واحد ۱۱۳ هدایت می شود می باشد. در این واحد ترکیبات سولفور […]

هدف از این واحد احیا و تصفیه کاستیک سودا استفاده شده جهت جداسازی مرکاپتان از گازهای ترش پروپان و بوتان صادره از واحد ۱۰۷ می باشد . خوراک ورودی ، محلول سودا ودی سولفاید از واحدهای ۱۱۴ و۱۱۵ و محصول ، کاستیک احیا شده به واحدهای ۱۰۴ و ۱۰۵ و دی سولفاید با دانسیته پایین […]

پشتیبان واحد ۱۰۳  هدف از این واحد پشتیبانی واحد ۱۰۳ جهت حذف ترکیبات سبک از میعانات گازی می باشد. خوراک ورودی ، هیدرو کربنها از واحد ۱۰۰، میعانات از واحد ۱۰۴ و ۱۰۷ و محصولات ، میعانات گازی پایدار شده و آب ترش به واحد ۱۰۹ می باشند. RVP میعانات گازی درتابستان باید حدود psi10 […]

جداسازی  گازهای اسیدی و هیدروکربن ها از آب هدف از این واحد حذف هیدروکربن ها ،  H2S و ترکیبات ترش از آب ترش جمع آوری شده از تمام واحدها می باشد. خوراک ورودی ، آب ترش از واحد ۱۰۲ ( حداکثر t/h 34 )  و واحدهای ۱۰۱، ۱۰۳،۱۰۴، ۱۱۶ و ۱۲۹( حداکثر t/h6 ) و […]

هدف از این واحد بازیافت گوگرد از اسید تولید شده در واحد ۱۰۱ می باشد. خوراک ورودی ، گاز ترش از واحد ۱۰۱ و محصول ،  مایع گوگرد است که برای ذخیره سازی به واحد ۱۴۴فرستاده می شود. هدف از احداث این واحد ملاحظات زیست محیطی و تبدیل H2S های گاز اسیدی حاصل از فرایند […]

هدف این واحد تولید پروپان ، بوتان و C5+ می باشد. مشخصات خوراک ورودی ، C3+ ازواحد ۱۰۵با فشارbarg  ۸/۲۱ و دمای C 93 و محصولات ، پروپان به واحد ۱۱۴ ، بوتان به واحد ۱۱۵ وC5+ به واحد ۱۰۳ و ۱۱۰ می باشد. این واحد مکانی است که در آن پروپان مایع ، بوتان […]

این واحد معروف به واحد پروپان خنک کننده بوده که در هر Trainیک واحد و در مجموع ۴ واحد برای ۲ فاز (فازهای ۲ و ۳) منظور گردیده است. هدف اصلی از طراحی واحد ۱۱۱ برآوردن و ذخیره احتیاجات ماده خنک کننده جهت استفاده در واحد ۱۰۵ یا همان واحد تنظیم نقطه شبنم و حذف […]

(کمپرس کننده گاز صدوری و اندازه گیری)Export Gas  &  Metering: جهت تقویت فشارگاز تصفیه شده خروجی از واحدهای ۱۰۵ (تثبیت نقطه شبنم) و واحد ۱۱۴ (واحد جداسازی مرکاپتان) و تزریق آن به خط لوله سراسری، این واحد طراحی و نصب گردیده است.گاز تصفیه شده خروجی از چهار واحد شیرین سازی به اضافه بوتان تولیدی توسط […]

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه مرجع شبیه سازی مهندسی شیمی Simulearn.ir

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

با عضویت در خبرنامه جدیدترین آموزش ها ، مقالات ، خبرها و تخفیفات را درایمیل خود دریافت کنید 

انجام پروژه شبیه سازی

   شبیه سازی هایسیس مهندسی شیمی request

کاملترین مجموعه آموزش تجهیزات صنعتی

    اموزش تجهیزات صنعتی مصاحبه استخدامی مهندسی شیمی مکانیک

آموزش های تصویری فارسی هایسیس

اموزش تصویری فارسی یادگیری قدم به قدم هایسیس hysys

اپلیکیشن های آموزشی اندروید

اپلیکیشن های موبایل اندروید آموزش مهندسی android

دانلود رایگان ویدئوهای آموزشی

  دانلود رایگان مجموعه کامل ویدئوهای اموزشی تجهیزات صنعتی

دریافت پروژه های دانشجویی

  پروژه رایگان شبیه سازی دانشجویی مهندسی شیمی HYSYS