vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

هدف این واحد حذف مرکاپتان ها و آب از پروپان می باشد. خوراک ورودی ، پروپان ترش از واحد 107 و محصولات ،  پروپان خشک که به سمت واحد 147 هدایت می شود و محلول کاستیک با مرکاپتان که برای احیا به سمت واحد 113 هدایت می شود می باشد. در این واحد ترکیبات سولفور […]