vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

هدف واحد گاز سوخت ،  تأمين سوخت گازي مورد نياز واحدهاي مصرف كننده اين نوع سوخت ميباشد. گاز توليدي اين واحد كه بعنوان سوخت مصرف مي شود از نظر دماو فشار به دو گروه تقسيم ميشود: الف) گاز سوخت فشار بالا HP.Fuel.Gas.كه اين گاز داراي فشار Barg 23 و دماي  21 درجه سانتيگراد مي باشد […]