vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

اين واحد كه تنها شامل يك مخزن زيرزميني است جهت جمع آوري مايعات هيدروكربني اضافي وDrain شده از واحدهاي 140 و 142 و انتقال آن به واحدهاي 143 و 142 طراحي شده است. وروديها به مخزن (141-D-101) عبارتند از: مايعات Drain شده از درام هاي مشعل فشار بالا و پمپ هاي آن HP Flare K.O.Drums)) […]