vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

این واحد جهت خنک کردن و ذخیره بوتان تصفیه شده که از واحد 115 فرستاده می شود در نظر گرفته شده است. مبدل حرارتی از نوع kettle بوده و سیال خنک کننده پروپان می باشد. بوتان از واحد 115 با شرایط دمایی C 40 و فشار barg 9 وارد واحد 148 می شود که بعد […]