یک سری فیلتر برای تمیز کاری هوای ورودی به ساکشن کمپرسور داریم که هوای محیط را گرفته و به ورودی کمپرسور میفرستد. از استیج ۱۰ یک لاین گرفته شده است که در قسمت ورودی هوا به کمپرسور به حالت کویل عبور کرده تا دمای ان پایین بیاید و یک لاین هوای ابزار دقیق هم به این […]