(تولید نیتروژن)Nitrogen  Unit: هدف از طراحی واحد تولید نیتروژن  تأمین نیتروژن مورد نیاز کلیه واحدهای پالایشگاه می باشد. واحد تولید نیتروژن با شدت جریان m3/h ۱۶۰۰  نیتروژن گازی و m3/h ۳۰۰  نیتروژن مایع کار می کند. در ابتدای واحد فیلترهائی جهت جداکردن ذرات موجود در هوای مرطوب ارسالی در نظر گرفته شده اند ، سپس سیستم خنک […]