(تصفیه فاضلاب)Waste  Effluents  Disposal هدف واحد تصفیه پس آبهای صنعتی و بهداشتی ، تصفیه پس آبهای صنعتی و بهداشتی پالایشگاه و نیز خنثی سازی مواد شیمیایی مصرف شده در واحدها قبل از ورود به چرخه طبیعت به منظور حفظ محیط زیست می باشد. این واحد شامل سه قسمت تصفیه فاضلابهای بهداشتی، خنثی سازی مواد شیمیایی […]