(آب خنک کننده )Cooling  Water  Unit: هدف از طراحی واحد آب خنک کننده ، تأمین آب خنک مورد نیاز واحدهای مختلف است که عمدتاً به مصرف زیر می رسد: ۱٫خنک کردن و Sealing  پمپها در واحدهای ۱۲۱، ۱۴۲، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۴۳ ۲٫خنک کردن آشامیدنی تا دمای  ۳۲ درجه سانتیگراد در واحد ۱۲۸ ۳٫خنک کردن کاستیک […]