این سیستم وظیفه تامین سوخت توربین را دارد که از واحد ۱۲۲ ( FULE GAS ) گاز HP با فشار ۲۳٫۵ bar فرستاده می شود که پس از عبور از SDV 0032 وارد ۲ عدد اسکرابر می شود که وظیفه فیلتر کردن گاز و گرفتن مایعات احتمالی را دارند که همیشه یکی در سرویس و […]