Simulation Of Ethyl Chloride production with Haysys | شبیه سازی فرآیند تولید اتیل کلراید (CLC2) با هایسیس   توجه : فایل اموزش در قالب PDF تهیه شده و به صورت قدم به قدم و تصویری ، شبیه سازی فرایند تولید گاز سنتز را شرح میدهد . توضیحات فایل اموزشی کامل بوده و به راحتی میتوان بر اساس شبیه سازی را […]