polishing  Water  Unit(تولید آب بدون املاح ) هدف از طراحی واحد تولید آب سختی زدائی شده  ، فراهم نمودن آب بدون املاح جهت مصرف دیگهای بخار و همچنین تمیز کردن توربینهای گازی واحدهای ۱۲۰ و ۱۰۶ است، چرا که آب مصرفی در واحدهای فوق باید حداقل خوردگی را داشته باشد. برای نیل به این هدف در […]