دود زدا (Soot Blower) تمیز نگه داشتن سطوح حرارتی بویلر جهت انتقال حرارت بهتر و سریعتر ، حائز اهمیت است . دودزدا ها برای برطرف کردن دود و گرد و خاک از سطوح حرارتی لوله های سوپر هیتر ها و ری هیتر ها به کار می روند. بخار مورد نیاز برای دود زدا ها […]