سیستم استارت و استوپ توربین گازی : این سیستم تشکیل شده از : أ‌- الکتروموتور گرداننده شافت (starting motor) ب‌- پمپ شارژ (charg pump) ت‌- ریورسین گیر (reversing gear) ث‌- راچت (rachet) ج‌- کلاچ (clatch) در ابتدا الکتروموتور نیروی خود را به شافت استارت انتقال میدهد و شافت باعث گرداندن پمپ شارژ و افزایش فشار […]