این سیستم توربین را در برابر لرزش و افزایش دمای بیش از حد محافظت می کند.ترانسمیتر های حساس دما در مکانهای مختلف نظیر بیرینگهای ۱-۲-۳-۴ که روی دمای ۱۰۷ c آلارم داریم و روی بیرینگهای تراست و ژورنال روی ۱۱۳ c آلارم داریم. ۱۳ ترانسمیتر دما هم روی مسیر اگزاست وجود دارد که میانگین دمای […]