درخواست انجام شبیه سازی با HYSYS * جهت شبیه سازی واحدهای پالایش ، فرایندها ، پروژه های دانشجویی در زمینه شبیه سازی و حتی تمرین های درس هایسیس و کاربرد نرم افزار در مهندسی شیمی و … فرم زیر را پر کنید. * در مورد هزینه هم باید خدمتتون عرض کنم با توجه به پیچیدگی […]