CHEMCAD نرم‌افزاری مهندسی با مجموعه ای از ابزارهای بصری برای شبیه سازی انواع فرآیندهای شیمیایی است. قابلیت ارتقاء CHEMCAD به کاربران این امکان را می‌دهد که بسته به نیازشان در مصارف صنعتی و فرآیند خاص، افزونه و ویژگی‌های دیگری نیز برای نرم‌افزار خریداری کنند.   برنامه‌ها و ابزارهای شامل مجموعه‌ی CHEMCAD Suite : CC-STEADY Style : نرم‌افزار شبیه‌سازی فرآیند‌های شیمیایی […]