این واحد بنام تأسیسات پذیرش گاز می باشد در واقع در ورودی پالایشگاه قرار گرفته که گاز از سکوهای دریایی به صورت سه فاز ( گاز طبیعی , میعانات گازی , گلایکول وآب )  توسط خطوط انتقال ۳۲  اینچ  Sea line  به خشکی رسیده و وارد این واحد در ورودی پالایشگاه  می شود . برای […]