در این قسمت ما ۱۵ عدد کپسول CO2 داریم که ۳ تای آنها یک هدر خروجی دارندو ۱۲ تای دیگر هم روی هدر دیگر می باشندکه ۳ تای اولی به محض اینکه در قسمت accessory compartment دما روی ۱۰۰ c برسد آلارم به صدا در می آید و فرمان خاموش شدن به فن های خنک […]