هدف واحد تولید و توزیع بخار ،  تأمین بخار مورد نیاز کلیه مصرف کننده های پالایشگاه است که این امر به وسیله چهار عدد بویلر (دیگ بخار) برآورده می شود که در حالت نرمال سه بویلر در سرویس ویک بویلر آماده سرویس می باشد . همچنین واحد ۱۲۱ وظیفه دریافت بخارات مایع شده از قسمتهای […]